I anledning af den årlige julekoncert fik DR leveret professionelt MIRSK-udstyr og -lyd.

DR

Danmarks Radios Underholdingsorkester henvendte sig til MIRSK, da man, i relation til den årlige og stort anlagte julekoncert, havde behov for professionelt udstyr og perfekt lyd til orkestrets mange musikere.

MIRSK leverede efterfølgende en samlet løsning i samarbejde med B&O, hvor MIRSKs teknologi på smuk og effektiv vis blev kombineret med B&O-headsets.