Sydvestjysk Sygehus har fået hardware, software og undervisning fra MIRSK – i en komplet løsning.

SYDVESTJYSK SYGEHUS

Sydvestjysk Sygehus har mange fysiske lokationer og havde derfor behov for en samlet digital dikterings-løsning, dels for at kunne øge effektiviteten blandt læger og sekretærer, men også, i sidste ende, for at kunne give mere tid og fokus til bedre og mere effektiv patientbehandling. Sygehuset valgte derfor at implementere MIRSK Suite™ på samtlige af deres afdelinger. Sygehuset opnåede dermed stordriftsfordele samt en lettere og mere struktureret arbejdsgang for sekretærerne – da de ikke skulle vente på, at lægerne kom ind med (analoge) dikteringsbånd, men i stedet for, straks efter at lægen havde dikteret, kunne se diktaterne i deres indbakke. Selve løsningen omfattede en komplet installation af MIRSK Suite™, herunder licenser og hardware, samt undervisning af superbrugere, slutbrugere samt IT-administratorer. Udover MIRSK Suite™, valgte Sydvestjysk Sygehus også at indkøbe trådløse headsets til sygehusets mange sekretærer. På denne måde kunne de både bruge MIRSK-systemet samt besvare telefonen. Sydvestjysk Sygehus har i en årrække benyttet traditionel bånddiktering til klinisk dokumentation af patientjournaler. Da sygehuset, sammen med resten af regionen, valgte at implementere en elektronisk patientjournal (EPJ), var det derfor en oplagt mulighed for også at implementere MIRSKs sprogteknologiske løsninger. Løsningen, der blev færdigimplementeret i 2011, var en komplet og driftsklar løsning fra MIRSK, der som hovedleverandør leverede: • Hardware i form af udstyr til brugerne • Server-software • Applikations-software • Bruger-oprettelse + specialkonfigurering af driftmiljø • Opsætning af hardware • Undervisning af flere kategorier af brugere Efter implementeringen fra MIRSK opnåede hele Sydvestjysk Sygehus væsentlige resultater: Ledelsen kunne ved hjælp af et administrationsværktøj få det fulde overblik over aktiviteter; IT-afdelingen skulle nu kun afhjælpe en enkelt løsning og ikke flere; brugerne kunne få udarbejdet en bedre klinisk dokumentation samt en mere tidstro patientjournal, og patienterne oplevede et hurtigere patientforløb.