Med implementeringen af MIRSK Suite™ har Rigshospitalet fået en digital dikteringsløsning og en skræddersyet hardware-løsning.

RIGSHOSPITALET

Rigshospitalet er et specialiseret hospital med opgaver inden for patientbehandling, forskning, udvikling og uddannelse. Hospitalet har, som et sundhedsviden-skabeligt udviklingscenter, særlige opgaver vedr. patientbehandling, forskning samt uddannelse. Rigshospitalet er et hospital, der som de fleste andre hospitaler i Region Hovedstaden, fik implementeret MIRSK Suite™ i 2009-2010. MIRSK har haft et rigtig godt samarbejde med Rigshospitalet: MIRSK har haft mange aktive pilot-projekter på hospitalet, ligesom der er lavet nogle fyldige evalueringsrapporter, bl.a. på Neorologisk Afdeling. Der har også været japanske ingeniører fra firmaet Olympus på besøg og i denne forbindelse har Rigshospitalet været med til at udvikle diktafoner fra Olympus for MIRSK. MIRSK har lavet en skræddersyet hardware-løsning til Rigshospitalet, som skiller sig ud fra de resterende hospitaler i Region Hovedstaden. Denne løsning bestod af levering af trådløse headsets, der kan integreres med computerne og MIRSK på hospitalet samt endvidere være operationelle til telefonbetjening.