Region Syddanmark skulle bruge en digital dikteringsløsning, der kunne integreres med IT-systemet Cosmic.

REGION SYDDANMARK

I forbindelse med en større digitalisering af Region Syddanmark blev der i 2007 udsendt et EU-udbud, hvor vinderen ville blive tildelt en rammekontrakt med den pågældende region over en periode på minimum fem år. Deltagerne i udbuddet blev vurderet ud fra en mængde kriterier, fx. funktionalitet, driftssikkerhed og pris.

MIRSK Suite™ var bedst på alle kriterier og kunne desuden tilgodese alle regionens specielle ønsker og behov, specielt i forbindelse med integration med andre IT-systemer. Det var blandt andet et krav, at den digitale dikteringsløsning kunne integreres med deres overordnede IT-system Cosmic, og efter en kort tilpasningsperiode kunne dette realiseres.

Derudover kunne MIRSK tilbyde en fordelagtig pris, uovertruffen kundeservice ligesom en funktionel, dynamisk og gennemtestet totalløsning til digital diktering. MIRSK vandt derfor udbuddet og dermed rettighederne til at implementere digital diktering i denne region indtil ultimo 2012.

Som et resultat af det vundne udbud, og den deraf kommende rammekontrakt, er MIRSK i øjeblikket i gang med at implementere en totalløsning til digital diktering på samtlige afdelinger på Svendborg Sygehus samt Odense Universitetshospital. Brugerne på disse hospitaler har ytret meget stor tilfredshed med funktionaliteten af softwaren og de forbedrede arbejdsprocesser, som indførslen af MIRSKs digitale dikteringsløsning har medført på stederne.

Efter endt implementering på de nuværende to hospitaler vil de resterende sygehuse i denne region, der ønsker digital diktering, løbende blive indfaset i implementeringsplanen.