Syddanmark har bl.a. fået en AD-integreret løsning samt været medvirkende til et innovationsprojekt med MIRSK app´en – MIRSK Dictation+.

PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK

Psykiatrien i Region Syddanmark behandler borgere med sindslidelser. Det sker i et tæt samarbejde med kommuner, praktiserende læger samt de øvrige hospitaler i regionen. Psykiatrien har i omkanten af 3000 medarbejdere med afdelinger og funktioner fordelt i hele regionen. Den tidligere udrulning af MIRSK på Odense Universitetshospital, betød at der allerede var nogle i Psykiatrien, i Region Syddanmark, der anvendte MIRSK. Alle afdelinger fik automatisk MIRSK integreret i den samlede udrulning i Psykiatrien i Region Syddanmark i 2013. Psykiatrien har fået en MIRSK Suite™, der er MIRSKs avancerede digitale dikteringsløsning. Psykiatrisk afdeling i Esbjerg-Ribe har derudover fået en AD-integreret løsning, der gør, at brugerne logger automatisk på MIRSK, når de tænder deres computere. Dette er en yderligere tidsbesparende integration, da man fx. ikke skal bruge tid på at opgive flere, forskellige adgangskoder etc. Ud over dette, har de i denne afdeling også valgt trådløse diktafoner til alle deres brugere samt undervisning fra MIRSK, øvrig hardware, licenser mm. I en anden afdeling – i et innovationsprojekt med Retspsykiatrien i Middelfart – har disse fået en app-løsning. Retspsykiatrien går derfor i dag ud til møder mm. med deres iPads, hvor de har deres EPJ-system (elektroniske patientjournal) samt MIRSKs app. MIRSKs app er desuden integreret med EPJ-systemet, på forhånd, for yderligere at lette arbejdsgangen og effektiviteten.