Psykiatrien i Region Hovedstaden har implementeret MIRSK Suite™ inklusiv en mobil dikteringsløsningen og hjalp MIRSK med yderligere at udvikle vores produkter og services.

PSYKIATRIEN I REGION HOVEDSTADEN

Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital med 5300 ansatte. Der behandles årligt ca. 40.000 mennesker – børn og voksne med svære psykiske lidelser som skizofreni, depression og personlighedsforstyrrelser.

Psykiatrien består af ti centre:

Tre børne- og ungdomspsykiatriske centre, en kombineret stabsfunktion samt tre sociale tilbud spredt over hele regionen.

MIRSK har levereret MIRSK Suite™ til Region Hovedstadens Psykiatri, som så selv har sørget for undervisning og installation på deres centre.

Brugerne i Psykiatrien efterspurgte mobile løsninger, da flere af brugerne er meget på farten. Man valgte derfor at supplere med trådløse diktafoner fra MIRSK. Psykiatrien var i hele denne spændende proces stærkt medvirkende til at udvikle smartphone applikationen MIRSK Dictation+.