Odense Universitetshospital anvender MIRSK Suite™ til at forbedre informationsflowet mellem læger og sekretærer.

ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

I februar måned 2007 gik Region Syddanmark i EU-udbud omkring en omfattende leverance af digital diktering – i første omgang til hele Odense Universitets-hospital. En række leverandører bød på løsningen.

Behovet var en samlet digital PC-dikteringsløsning samt afskrivningsløsning med direkte integration til EPJ-systemet COSMIC fra VM Data. I første fase skulle 1000 læger og 600 sekretærer tilbydes digital diktering og afskrivning samt integration til COSMIC. MIRSK bød på løsningen og blev indkaldt til præsentation.

MIRSK leverede efterfølgende et komplet testsystem og udviklede en komplet integration til COSMIC i fuldstændig overensstemmelse med kravspecifika-tionen fra Odense Universitetshospital. Og Region Syddanmark valgte derpå MIRSK som den nye fremtidige samarbejdspartner og leverandør.

Region Syddanmark/Odense Universitetshospital har således fået den skræddersyet MIRSK Suite™, der binder læger og sekretærer sammen på en helt ny måde, effektiviserer arbejdsgangene, giver mere tid til patienten, og giver de ansatte et markant forbedret og mere mobilt arbejdsmiljø.