Kennedy Centret har med implementeringen af MIRSK Suite™ fået en digital dikteringsløsning med AD-integration samt hardware og undervisning.

KENNEDY CENTRET

Kennedy Centret er et sektorforskningsinstitut under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med ca. 100 medarbejdere. Centret er et nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetiske sygdomme, hvor opgaverne varetages helhedsorienteret i tæt sammen-knytning af diagnostik, rådgivning og behandling, understøttet af strategisk forskning.

Kennedy Centret har i 2012 implementeret MIRSK Suite™.

Centeret fik her en digital dikteringsløsning med AD-integration installeret direkte på deres computere med brug af MIRSKs server. Derudover blev der leveret ekstra hardware, undervisning samt trådløse headsets.