Helsingør Hospital og NOH fik en komplet udrulning og et fantastisk slutresultat med MIRSK Suite™.

HELSINGØR HOSPITAL

Nordsjællands hospitaler (NOH) består af 5 hospitaler, der har et tæt samarbejde: Hillerød Hospital, Frede-rikssund Hospital, Hørsholm Hospital, Esbønderup Sygehus og Helsingør Hospital.

Hospitalerne deler her mange medicinske specialer imellem sig, hvilket betyder, at der er et stort antal læger og sundhedspersonale, som arbejder på tværs af hospitalerne. I efteråret 2008 så man derfor en fordel i, at alle Nordsjællands hospitaler fik implementeret MIRSKs digitale dikteringsløsning MIRSK Suite™ på én gang på alle afdelinger – en såkaldt Big Bang-udrulning.

Nordsjællands hospitaler havde i forvejen nogle afdelinger, spredt rundt omkring på de forskellige hospitaler, som gjorde brug af MIRSK Suite™ og fungerede som pilotafdelinger. Hospitalerne havde derfor erfaring med løsningen, og det var på baggrund af denne erfaring, at det blev besluttet, at alle afdelingerne i NOH skulle gøre brug af MIRSK Suite™ fremover.

Selve udrulningsdatoen blev fastsat til tirsdag d. 3. februar 2009. Der blev herefter lagt en slagplan, hvor man besluttede, at december måned ville blive brugt til at opsætte organisationsstrukturen i selve systemet. Dvs. rettigheder, afdelinger, diktattyper med mere. Opbygningen af rettigheder er forholdsvist komplekst, når man ønsker, at fem hospitaler skal kunne samarbejde med hinanden. MIRSK Suite™ er dog udviklet med henblik på, at dette skal kunne lade sig gøre.

Den anden fase af Big Bang-udrulningen var selve undervisningen af brugerne. Det blev besluttet, at MIRSK skulle undervise alle læger og lægesekretærer i NOH. Undervisningen af disse flere tusinde brugere forløb henover januar måned.

Den sidste fase af udrulningen var de første, spændende dage, hvor systemet skulle tages i brug. Dette er et kritisk tidspunkt i enhver udrulning, da brugerens indtryk den første uge kan have stor indflydelse på den fremtidige oplevelse af produktet. Derfor tilbyder vi altid hos MIRSK at komme ud de første to dage af selve implementeringen på en afdeling eller et hospital. Dette for at stå til rådighed, hvis der skulle være spørgsmål, brug for lidt starthjælp eller i det hele taget være småproblemer, som vi følgende hurtigt kan løse.

Udrulningen forløb fuldstændigt smertefrit og er til dato en af MIRSKs større succeser. Fordelen ved at lave en komplet udrulning på én gang har været, at alle afdelinger på alle hospitaler har kunnet samarbejde og gøre brug af de samme programmer fra første dag.