Glostrup Hospital er endnu et hospital i Region Hovedstaden, som kunne se en fordel i at gøre brug af MIRSKs digitale dikteringsløsning MIRSK Suite™.

GLOSTRUP HOSPITAL

Glostrup Hospital er specialhospital inden for bl.a. syg-domme i hjerne og nerver, rygbehandling, øjensyg-domme og gigtbehandling.

Hospitalet hører ind under den udbudskonkurrence angående digital diktering, som MIRSK vandt i 2007.

Derudover er Glostrup Hospital et af de hospitaler i Region Hovedstaden, som MIRSK, i starten af forløbet, tilbød en ny pilotafdeling.

På hospitalet savnede man et værktøj til nemt og simpelt at kunne afgive og skrive diktater, samt fordele lægesekretærernes arbejdsbyrde på en overskuelig måde.

MIRSK tog imod udfordringen og Øjenafdelingen tog imod pilotprojektet med åbne arme og var fra start af indstillet på at få forløbet til at køre så gnidningsfrit som muligt. Alt personalet, både lægerne, lægesekretærerne og sundhedspersonalet i det hele taget, var imødekommende og gode til at give feedback på forløbet.

Efter pilotforløbet valgte Øjenafdelingen at gå i drift med MIRSK Suite™, dvs. at implementere systemet fuldt ud. Og snart efter blev MIRSK Suite™ anvendt på hele hospitalet. På den måde ville hospitalet, når først systemet var fuldt implementeret på alle afdelinger, kunne samarbejde på kryds og tværs af afdelingerne samt effektivisere arbejdsgangene for både lægerne, sekretærerne og sygeplejerskerne.

I slutningen af april måned 2009 var hele Glostrup Hospital blevet udrullet med MIRSKs digitale dikterings- og afskrivningsløsninger. Fleksibiliteten har aldrig før været så stor og effektiviteten er væsentligt forbedret.

På baggrund af pilotforløb og implementeringer som ovennævnte, har vi hos MIRSK løbende kunnet udvikle vores digitale værktøjer yderligere, så de i dag er fuldstændigt tilpassede til den normale arbejdsgang på en typisk hospitalsafdeling.

MIRSK og Glostrup Hospital har til dags dato været gennem to pilotprojekter med talegenkendelse. Der har, i relation til MIRSK-løsningen, også været finske sygehus-direktører på besøg samt kinesiske og nicaraguianske distributører.