Bornholms Hospital har med MIRSK Suite™ kunnet assistere Herlev Hospital i travle perioder.

BORNHOLMS HOSPITAL

Bornholms Hospital er et nærhospital med akut modtagefunktion, fødeafdeling og med opgaver inden for patientbehandling, udvikling samt uddannel-se. Hospitalet er en del af hospitalsvæsenet i Region Hovedstaden.

Bornholms Hospital har i 2010 fået den komplette digital dikteringsløsning – MIRSK Suite™.

Udover at Bornholms Hospital har forbedret sin interne kommunikation og arbejdsgang med MIRSK Suite™, har sekretærer på Bornholms Hospital – efter at MIRSK Suite™ blev implementeret – også kunnet hjælpe Herlev Hospital i travle periode.

Tid og arbejdskraft bruges altså her helt optimalt på en fornuftig og effektiv måde.