Vejle Kommunes hjemmepleje kan nu nemt foretage dokumentation direkte hos borgerne ved hjælp af MIRSK Suite™.

VEJLE KOMMUNE

MIRSK har leveret MIRSK Suite™ til kommunens hjemmepleje, hvor sundheds- samt visitationspersonale kan diktere direkte ind i omsorgs-journalen, hvorefter sekretærerne kan efterbehandle for at sikre kvalitet og opsætning.

Med MIRSK Suite™ bliver dokumentationen foretaget ude hos borgeren, og dermed opnår plejepersonalet i Vejle Kommune større fleksibilitet, bedre arbejdsvilkår og øget effektivitet i form af forøget arbejdsevne.

MIRSK Suite™ sparer plejepersonalet i Vejle Kommune mange arbejdstimer. Dette har kunnet mærkes hos den enkelte borger, der har fået hurtigere behandlingsproces samt glæde af en hjemmepleje med mere tid til pleje.