Sorø Kommune har i samarbejde med MIRSK bidraget til en udvikling af talegenkendelsesteknologien.

SORØ KOMMUNE

Sorø kommune har kørt et pilotprojekt på talegenkendelse i Sundhed og Ældreområdet i 2011, pilotprojektet gav mulighed for, at sosu assistenter og andre administrative medarbejdere kunne dokumentere borgernes journaler via stemmen. Siden hen har MIRSK og Sorø kommune arbejdet sammen omkring indsamling af data, og analyseret arbejdsgangene i kommunen, med henblik på en udbredelse af talegenkendelsesteknologien.