Der er blevet leveret en komplet headset-løsning til Vektor Finans, der beskæftiger sig med admini-stration af fast ejendom og investering i grøn energi.

VEKTOR FINANS

Vektor Finans er specialiseret i udvikling og formidling af investeringer inden for fast ejendom og grøn energi.

Deres projekter henvender sig til investorer, som ønsker en langsigtet investering i aktiver med et solidt afkast og en god risikoafdækning, f.eks. som et attraktivt alternativ eller supplement til den typiske pensionsopsparing.

MIRSK har leveret en komplet headset-løsning til Vektor Finans´ kontor i København. Løsningen omfattede implementering og opsætning af trådløse headsets fra Jabra til kontorets mange medarbejdere.