Landbrug & Fødevarer er en erhvervsorganisation, der har fået opdateret deres hidtidige analoge løsning med MIRSK ProDictation™.

LANDBRUG & FØDEVARER

MIRSK har leveret og implementeret MIRSK ProDictation™ til Landbrug & Fødevarers sundhedskontrol, som udfører kontrol af primært svin. Når deres dyrlæger og rådgivere er på farten, dikterer og afrapporterer de via MIRSK ProDictation™.

Fordelen for Landbrug & Fødevarer er, at de kan udføre den sundhedsmæssige dokumentation uanset geografisk placering og samtidig give deres sekretærer øjeblikkeligt transskriberet information.

Hvor Landbrug & Fødevarer før havde analoge diktafoner, der fysisk skulle fragtes frem og tilbage, ofte mellem store afstande, er processen i dag væsentligt forkortet: Før spændte processen typisk over en 3-4 dages arbejdsgang. I dag kan samme arbejdsgang klares på få minutter: fra selve diktatet, til forsendelsen til hovedkontoret.