Athis-Mons er et af de førende privathospitaler i Frankrig. Privathospitalet har med en implementering MIRSK Suite™ effektiviseret medarbejdernes arbejdsdags.

ATHIS-MONS

Athis-Mons er et fransk privathospital, der udfører både medicinske og kirurgiske ydelser.

MIRSK har leveret og implementeret MIRSK Suite™ til hospitalets mange ansatte. Med hospitalets to fysiske lokationer (i Athis og Mons) har det ofte været en udfordring for læger og behandlere at udføre den kliniske dokumentation og få den journaliseret rettidigt. Men med MIRSK Suite™ har hospitalet kunnet udføre dokumentationen når og hvor som helst. Derefter har sekretærerne – uanset lokation – kunnet gå i gang med at behandle og journalisere diktaterne.

Kommunikationen mellem de to hospitaler – i hver deres by – er blevet væsentligt forbedret: I stedet for at vente 1-2 dage på fysisk overleverede analoge bånd, er der nu tale om 1-2 minutter – den korte tid det tager at sende og samtidigtafskrive materialet. Dette har i sidste ende givet patienterne en meget hurtigere behandlingstid – fra indlæggelse til udskrivning.

I stedet for at sekretærerne skal vente til hen på eftermiddagen med at få deres analoge/fysiske bånd overleveret – får de nu øjeblikkeligt det dikterede materiale tilsendt, hvilket giver mere struktur og overblik i deres arbejdsprocesser. Hvis der fx. i Athis-afdelingen er mangel på arbejdsopgaver, kan personalet altid hjælpe Mons-afdelingen ved nem, elektronisk udveksling af data.