MIRSK har leveret en hosted digital dikteringsløsning til Hamlet samt specialudviklet ekstra-komponenter til yderligere effektivisering.

HAMLET

Privathospitalet Hamlet åbnede på Frederiksberg 15. marts 1993. Første udvidelse skete med åbningen af Søborgafdelingen i januar 2008. Anden udvidelse fulgte i sommeren 2010, hvor Privathospitalet Eira i Skejby blev opkøbt af Hamlet.

MIRSK har leveret en hosted digital dikteringsløsning til Hamlet; en samlet hardware, software og app-løsning (MIRSK Dictation+™), hvorefter diktering kan foretages nemt, hurtigt og direkte på personalets smartphones.

Hamlet har derudover også fået specialudviklet ekstra-komponenter til deres sekretærer, som har betydet en yderligere og bekvem effektivisering af deres arbejds-gang.