MIRSK er leverandør af IT-løsninger til Danmarks største fagforening 3F – som senest har implementeret MIRSK Suite™ til deres møderum.

3F

3F har dokumentationspligt over for medlemmer og skal derfor løbende aflevere skriftlige rapporter af møder og konferencer. Før leverancen af MIRSK Suite™ måtte personalet bruge båndoptagere under møder og konferencer. Båndoptagerne skulle betjenes manuelt før, under og efter møderne. Og bagefter skulle fysiske bånd afleveres til sekretærer, som kopierede bånd og transskriberede manuelt. Når møderne og konferencerne blev afholdt rundt omkring i landet, skulle sekretærerne rejse med, hvilket betød meget store omkostninger til overarbejde, transport, hotelophold, forplejning etc. Efter MIRSKs den nye dikteringsløsning er blevet implementeret, er 3F’s arbejdsproces blevet markant optimeret MIRSK Suite™ registrerer, om der bliver talt inde i konferencesalene eller mødelokalerne, og teknikken starter og stopper automatisk. Alle optagelser leveres med info om dato, tidspunkt og længde i et komprimeret, digitalt lydformat, og sekundet efter optagelserne er slut, kan sekretærerne nemt hente lydoptagelserne og afskrive dem ved hjælp af professionelt afskrivningsudstyr, lige meget hvorhenne i landet de fysisk er. Lydfilerne er opdelt i intervaller af 10 min. med 15 sek. overlap, så sekretærerne kan deles om arbejdet. Samtidig leverer løsningen en samlet lydfil af hele mødet/konferencen. Den succesfulde rationalisering af arbejdsgangene hos 3F har medført, at de hurtigt nåede return on investment (ROI) på deres IT-investering, og MIRSK leverer fortsat innovative totalløsninger til 3F. I øjeblikket arbejder vi også på integration af 3F’s telekommunikation med sekretærfunktionen, hvor medarbejderne kan benytte deres mobiltelefoner som diktafoner og sekundet efter få afskrevet lydfilerne professionelt af 3F’s sekretærstab.