Talegenkendelse til kommuner effektiviserer sagsbehandlerens arbejdsdag

Talegenkendelse til kommuner effektiviserer den kommunale sagsbehandlers arbejdsdag og frigiver ressourcer. Talegenkendelse er en teknologi, der genkender talte ord og omsætter dem til tekst på en computerskærm. Talegenkendelse kan dermed erstatte tastaturets funktion i forbindelse med indskrivningsopgaver.

I dag anvendes talegenkendelse især i kommunale områder som jobcenteret og ældreplejen, hvor dokumentationskravene til de kommunale sagsbehandlere er høje og skrivearbejdet fylder meget.

Talegenkendelse er særligt attraktivt for sagsbehandlere, der gerne vil bruge mindre tid på at dokumentere og mere tid på borgerne. Kommunens sagsbehandlere er dagligt tvunget til at skulle prioritere mellem dokumentation og borgerkontakt. Talegenkendelse gør dokumentationen hurtigere og frigør hermed mere tid til borgerkontakten.

Sagsbehandlers udbytte – Ni konkrete fordele
Der er en lang række af fordele ved at anvende talegenkendelse, hvis man er sagsbehandler i en kommune. Nedenfor er opstillet ni konkrete fordele brugen af talegenkendelse bidrager med for en kommunal sagsbehandler.

Ni fordele ved at anvende talegenkendelse:

  1. Talegenkendelse øger indskrivningsopgaver med 20-30 % sammenlignet med indskrivning med tastatur.
  2. Talegenkendelse giver en tidsbesparelse, der kan frigøre tid til mere borgerkontakt.
  3. Talegenkendelse øger kvaliteten i sagsbehandlingen i form af en eliminering af slå- og stavefejl.
  4. Talegenkendelse gør sproget mere forståeligt for borgerne end det traditionelle sprogbrug, der normalt anvendes i sagsbehandling.
  5. Talegenkendelse opdaterer journaler øjeblikkeligt, hvilket øger præcisionen i dokumentationen.
  6. Talegenkendelse giver en bedre inklusion af medarbejdere, der har vanskeligere ved at skrive f. eks. ordblinde og medarbejdere med anden etnisk oprindelse.
  7. Talegenkendelse giver en bedre ergonomi og reducerer museskader og spændinger i nakke og skuldre.
  8. Talegenkendelse bidrager til, at medarbejdere med forskellige former for funktionsnedsættelse inkluderes bedre på arbejdspladsen.
  9. Talegenkendelse hjælper sagsbehandleren med at komme foran med dokumentationsopgaverne, og det giver en mindre stresset hverdag.

Talegenkendelse kan ikke bare effektivisere indskrivningsarbejdet, teknologien kan også højne kvaliteten, præcisionen, forståelsen, ergonomien, inklusionen og frigøre tid til andre væsentlige opgaver. Talegenkendelse anvendes i dag i omtrent 20 procent af landets kommuner, og selvom flere og flere kommuner får øjnene op for gevinsterne ved at anvende talegenkendelse, er der også en række udfordringer, som afholder andre kommuner fra at anvende teknologien. Nedenfor beskrives de væsentligste udfordringer, en kommunal sagsbehandler oplever.

Udfordringer ved implementeringen
I talegenkendelse operer man med et begreb, der hedder genkendelsesgrad. Begrebet dækker over, hvor gode talegenkendelsesløsningerne er til at genkende de ord, sagsbehandleren anvender.

Hvis talegenkendelsesløsningen ikke er tilpasset til det kommunale sprog og det specifikke område sagsbehandleren arbejder i, vil genkendelsesgraden blive dårligere. Det er derfor vigtigt, at leverandøren af talegenkendelsesløsningen er i stand til at udvikle en talegenkendelsesløsning, der er specifikt tilpasset den kommune og det kommunale område løsningen skal implementeres i.

En anden væsentlig udfordring er, at sagsbehandleren skal omstille sig på at tale i skriftsprog når talegenkendelsesløsningen anvendes.

Endelig er der en personlig barriere forbundet med at anvende talegenkendelse. Implementeringen af talegenkendelse betyder nemlig at det lyden af tasterne på et tastetur, erstattes med udtalte sætninger. Det får nogle sagsbehandlere til at føle, at deres faglighed bliver udstillet og bidrager samtidig til mere støj i lokalet.

Ønsker du at læse mere om hvad talegenkendelse går ud på, hvordan teknologien har udviklet sig og meget mere? Så klik på denne side; www.talegenkendelse.org