Væsentlige forskelle på Siri og talegenkendelse til de danske kommuner

Den 8. april 2015 udgav Apple opdatering IOS 8.3. Opdateringen giver brugerne af iPhone og iPad en forbedret ydeevne, fejlrettelser, et nyt designet Emoji-tastetur og ikke mindst Siri på dansk.

Opdateringen har affødt en række henvendelser fra kommuner, der har spurgt os, om den nu dansksprogede Siri kan anvendes af kommunerne i stedet for den talegenkendelsesteknologi, der er udviklet til de danske kommuner.

Vi mener imidlertid ikke, at Siri kan anvendes i kommunale sammenhænge som et alternativ til den eksisterende teknologi. Det vil vi nedenfor redegøre for, ved at opliste de fem væsentligste forskelle.

De fem væsentligste forskelle

1) Talegenkendelse skal målrettes den kontekst, teknologien anvendes i.

Sproget er en sjov størrelse, og det ændrer sig markant alt efter, hvilken kontekst det anvendes i. Der er eksempelvis stor forskel på det sprog, som anvendes i en SMS, og det sprog de kommunale sagsbehandlere anvender, når de udarbejder en borgerjournal.

Siri er udviklet til Apples forbrugere og har til hensigt at hjælpe forbrugerne med deres behov, hvorimod MIRSKs talegenkendelsesprodukt er skræddersyet specifikt til at hjælpe kommunerne med deres indskrivningsbehov.

2) Hvem ringer man til, hvis SIRI giver tekniske problemer?

Der kan være tekniske udfordringer forbundet med at implementere en ny teknologi på en arbejdsplads. Siri er ikke tiltænkt som en løsning, de danske kommuner kan anvende. Derfor er der ikke oprettet et supportcenter til at løse tekniske problemer i kommunerne.

3) Apple forbedrer ikke SIRI efter kommunernes behov.

En ny teknologi skal tilpasses specifikke behov. Ofte bliver man først klar over disse behov i den konkrete anvendelse af det teknologiske produkt. Modsat MIRSK forbedrer Apple ikke deres produkt, hvis kommunerne eksempelvis gerne vil have en ny funktion eller en anden farve på en bestemt knap i det teknologiske system.

4) Kommunerne mister ejerskab over fortrolig data

Hvis kommunerne anvendte Siri til indskrivningsopgaver, ville den fortrolige data falde i Apples hænder. MIRSK har respekt for fortroligheden i kommunernes arbejde og giver derfor kommunerne det fulde ejerskab over den data, der produceres.

5) Siri virker ikke på PC

Apple har udviklet Siri til iPhone og iPad. Siri kan derfor ikke anvendes på alle kommunernes tekniske grænseflader.

Apple er ingen konkurrent, de er pionerer på markedet

Siri er et forbrugerprodukt og ikke udviklet til at understøtte de kommunale behov. Derfor ser Mirsk ikke Apple som en konkurrent, men som en pioner på markedet for talegenkendelsesteknologi.

Hos MIRSK er vi glade for, at Apple med Siri er med til at udvikle branchen og kendskabet til talegenkendelsesteknologien.